Litteraturtips

Här hittar du tips på självhjälpsböcker och annan litteratur som handlar om olika typer av psykiska problem. 

Depression 

Vår depressionsbehandling bygger på boken "Ut ur depression och nedstämdhet: Ett effektivt självhjälpsprogram" av Gerhard Andersson med flera. 

Dysmorfofobi (BDD) 

"Lev med din kropp: Om acceptans och självkänsla" av Ata Ghaderi och Thomas Parling.

Hälsoångest

"It's not all in your head" av Gordon Asmundson. Självhjälpsbok om hälsoångest (hypokondri). Skriven på engelska.

Oro och mindfulness

"Mindfulness i vardagen" av Ola Schenström. Handbok med meditationsövningar på CD och text med meditationsövningar och vardags-mindfulness.

"Att leva ett liv inte vinna ett krig: Om acceptans" av Anna Kåver. Bra för den som vill ändra på sitt förhållningssätt till problem och hinder.

"Himmel, helvete och allt däremellan" av Anna Kåver. Om att lära sig hantera kraftiga känslosvängningar.

"Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro" av Åsa Nilsonne. En bok om hur man får ett bättre grepp om sitt liv genom att träna sig i medveten närvaro. Genom en medveten närvaro i nuet kan vi få större självinsikt, och på så sätt öka våra valmöjligheter och vår förmåga att nå våra mål.

"Sluta älta och grubbla" av Olle Wadström. Självhjälpsbok om generaliserat ångestsyndrom (GAD).

"Fri från oro, ångest och fobier : råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi" av Maria Farm Larsson och Håkan Wisung.

Paniksyndrom 

Vår behandling av paniksyndrom bygger på boken "Ingen panik: Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi" av Per Carlbring och Åsa Hanell. 

Relationssvårigheter 

"Hemligheten: Från ögonkast till varaktig relation" av journalisten Dan Josefsson och psykologen Egil Linge.

Självförtroende 

"Höj din självkänsla med kognitiv beteendeterapi" av Melanie Fennell. Självhjälpsbok. 

Sluta röka 

"Äntligen icke-rökare! – Det enkla sättet att sluta" av Allen Carr. Skriven av före detta revisor som rökte 100 cigaretter om dagen, lyckades sluta och blev självhjälpsguru. Har varit uppskattad av många.

Social fobi 

"Social Fobi" av Anna Kåver.

"Social Fobi: Effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi" av Tomas Furmark med flera.

Stress 

"Hantera din stress: Med kognitiv beteendeterapi" av Giorgio Grossi. Ett självhjälpsprogram i tio steg om stresshantering.

"Lär dig säga jag och nej" av Sara Burlin-Pellbäck. Självhjälpsbok om kvinnors stress, höga krav, prestationsångest.

"Stress och utmattningsproblem: Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder" av Niclas Almén.

”Handbok” för behandlare om hur stress och utmattningsproblem kan förebyggas och behandlas. Ej självhjälpsbok.

Sömn 

"Sov gott: Råd och tekniker från KBT" av Susanna Jernelöv. Självhjälpsbok som har gott stöd i forskningen.

"Sömn: Sov bättre med kognitiv beteendeterapi" av Marie Söderström. Också en bra självhjälpsbok vid sömnproblem, dock med lite mer stressinriktning än "Sov gott".

Tvångssyndrom 

"Fri från tvång" av Mia Asplund och Elin-Love Rosengren.

Mer bra självhjälpslitteratur

På Natur och Kulturs hemsida hittar du mer bra och seriös litteratur.