Affish på ISRII-konferens-inbjudan

Världskongressen för internetbehandling i Limerick

2024-06-07

Sverige har alltid varit världsledande inom internetbehandling (läs mer här). The International Society for Research on Internet Interventions eller ISRII skapades redan för 20 år sedan av bland andra svenska professor Gerhard Andersson, som är en av grundarna till Internetpsykiatri, med det allra första kongressmötet som faktiskt ägde rum på Karolinska Institutet i Stockholm 2004.

20 år senare går har den tolfte världskongressen gått av stapeln i Limerick på Irland efter att ha varit över hela världen (Sverige, USA, Nederländerna, Australien, Nya Zeeland, Tyskland, Spanien har alla varit värdländer för tillställningen). Det svenska IKBT-undret har representerats av ett stort antal forskare, bland annat ett tiotal forskare från oss på Internetpsykiatri och de forskagrupper som samarbetar med oss.

Glädjande nog har ett tydligt tema för kongressen hur vi kan arbeta med implementering, det vill säga att få ut behandlingar och forskningsfynd i vården där den faktiskt kan hjälpa patienter. Sverige var mycket tidiga med att göra internetbehandlingar tillgängliga inom reguljär vård, istället för bara inom forskning, men det finns fortfarande lång väg att gå för att alla som skulle kunna ha nytta av internetbehandling ska få tillgång. Den frågan har bland andra Dr. Erik Forsell, utvecklingsansvarig på Internetpsykiatri, diskuterat i en expertpanel om implementering på kongressen.

Även Svenska internetbehandlingsregistret SibeR som har sin organisatoriska hemvist på Internetpsykiatri, och representeras av registerhållare Dr. Cecilia Svanborg, har deltagit i ett symposium om implementering bland annat tillsammans med Dr. Sarah Vigerland, forskare och chef för BUP-Internetbehandling.

Klicka här om du vill läsa mer om kongressen, och klicka här för att läsa om händelserna på sociala media.