Bedömning

Efter anmälan blir du kallad till ett samtal för bedömning av hur du mår och om behandlingen kan passa för dig.

Internetpsykiatri

Har du anmält dig till behandling för depression, hälsoångest, IBS, insomni, paniksyndrom eller social fobi blir du kallad till videobesök eller Internetpsykiatri som ligger på Röntgenvägen 3 i Flemingsbergs centrum, nära Huddinge sjukhus. För att kunna genomföra ett videobesök behöver du installera appen "Alltid öppet" på en smartphone eller platta.

OCD-programmet

Har du anmält dig till behandling för dysmorfofobi (BDD) eller tvångssyndrom (OCD) kommer du att kallas till ett bedömningssamtal.  Du har själv möjlighet att välja om bedömningssamtalet ska ske via videolänk eller som ett fysiskt besök på vår mottagning (OCD-programmet, Huddinge sjukhus).

Illustration: Jenny Almén

1177 Vårdguidens e-tjänster

Du som bor i Stockholms län anmäler dig till behandling hos oss genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

När du är inloggad, klicka på "Alla övriga tjänster" och därefter på "Internetpsykiatri". Välj sedan den behandling du önskar anmäla dig till. 

Du som bor utanför Stockholm

Vi tar emot även dig som inte är skriven i Stockholms län, men då kan du inte anmäla dig själv via 1177.se.

Ring istället till oss så hjälper våra koordinatorer dig till rätta.

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig:

  • med hög självmordsrisk 
  • som har läs- eller skrivsvårigheter
  • som har svårigheter med svenska språket
  • som kommer att befinna dig utomlands mer än sammanlagt 2 veckor av behandlingstiden.

Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin.