Uppföljning

Efter att behandlingen avslutats erbjuds ett uppföljande besök.

Har du gått i behandling hos Internetpsykiatri kallas du vid behov till ett uppföljande videobesök hos psykolog.

Alla som genomgår behandling på OCD-programmet bokas efter behandlingen in för uppföljning hos läkare eller psykolog. Uppföljningen sker i form av ett telefonsamtal.

Syftet med uppföljningen är främst att diskutera hur det har gått i behandlingen. Skulle du behöva mer behandling kan vi hänvisa dig vidare.

Illustration: Jenny Almén

Anmälan

Du anmäler dig till behandling hos Internetpsykiatri via 1177:s plattform Stöd och Behandling (SoB). Klicka på länken och logga in med hjälp av e-legitimation.

När du är inloggad, välj anmälan för den av Internetpsykiatris behandlingar som du är intresserad av.