Bedömning

Efter anmälan blir du kallad till ett videosamtal för bedömning av hur du mår och om behandlingen kan passa för dig.

Internetpsykiatri

Har du anmält dig till behandling för depression, hälsoångest, IBS, insomni, paniksyndrom eller social fobi blir du kallad till videobesök. För att kunna genomföra ett videobesök behöver du installera appen "Alltid öppet" på en smartphone eller surfplatta.

OCD-programmet

Har du anmält dig till behandling för dysmorfofobi (BDD) eller tvångssyndrom (OCD) kommer du att kallas till dem för ett bedömningssamtal via video. Även för detta bedömningssamtal behövs appen "Alltid öppet".

Illustration: Jenny Almén

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig:

  • med hög självmordsrisk 
  • som har läs- eller skrivsvårigheter
  • som har svårigheter med svenska språket
  • som kommer att befinna dig utomlands mer än sammanlagt 2 veckor av behandlingstiden.

Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin. 

Anmälan

Du anmäler dig till behandling hos Internetpsykiatri via 1177:s plattform Stöd och Behandling (SoB). Klicka på länken och logga in med hjälp av e-legitimation.

När du är inloggad, välj anmälan för den av Internetpsykiatris behandlingar som du är intresserad av.