Uppföljning

Efter att behandlingen avslutats erbjuds ett uppföljande besök.

Har du gått i behandling hos Internetpsykiatri kallas du vid behov till ett uppföljande besök hos psykolog eller läkare.

Alla som genomgår behandling på OCD-programmet bokas efter behandlingen in för uppföljning hos läkare eller psykolog. Uppföljningen sker i form av ett telefonsamtal eller ett besök på mottagningen. 

Syftet med uppföljningen är främst att diskutera hur det har gått i behandlingen. Skulle du behöva mer behandling kan vi hänvisa dig vidare.

Illustration: Jenny Almén

1177 Vårdguidens e-tjänster

Du som bor i Stockholms län anmäler dig till behandling hos oss genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

När du är inloggad, klicka på "Alla övriga tjänster" och därefter på "Internetpsykiatri". Välj sedan den behandling du önskar anmäla dig till. 

Du som bor utanför Stockholm

Vi tar emot även dig som inte är skriven i Stockholms län, men då kan du inte anmäla dig själv via 1177.se.

Ring istället till oss så hjälper våra koordinatorer dig till rätta.