Stipendier för IKBT-forskning

Den 9 oktober höll Psykiatrifonden och 1,6 & 2,6 miljonerklubben Mental Health Evening på Maximteatern i Stockholm.

Bland annat delades forskningsstipendier ut och bland de högst rankade ansökningarna (som bedömdes av Psykiatrifondens vetenskapliga råd) återfanns fyra forskare med koppling till internet-KBT:

  • Berkeh Nasri (New approach to the treatment of ADHD through Internet and smartphones – from impairment to improvement)
  • Erik Forsell (Internet delivered Cognitive Behaviour Therapy for Antenatal Depression: A Randomized Controlled Trial)
  • Erland Axelsson (Internetförmedlad och konventionell kognitiv beteendeterapi för hälsoångest: En randomiserad kontrollerad non-inferiority-prövning)
  • Kerstin Blom (Insomni och depression – fördjupning och uppföljning av behandling)