Avgifter

Avgiften för internetbehandling är densamma som för psykologisk behandling i grupp.

Det innebär att du enligt rådande patienttaxa betalar 100 kronor för varje behandlarkontakt, dock minst 100 kr/vecka. Utöver internetbehandlingen tillkommer ordinarie patientavgift för det inledande bedömningsbesöket.

Deltar du i någon av våra forskningsstudier så betalar du oftast inget. Skulle det finnas undantag så framgår det på informationssidorna för den studien. 

Högkostnadsskydd och elektroniskt frikort

Våra behandlingar täcks dessutom av högkostnadsskyddet. Det innebär att du under ett år betalar sammanlagt högst 1 150 kronor för all regionssbunden vård inom Stockholms län. När du kommit upp i det beloppet behöver du inte betala något under ett års tid från det första vårdbesöket.

Från och med mars 2016 är huvudregeln att högkostnadsskydd och frikort hanteras elektroniskt i Region Stockholm. Du kan själv logga in på 1177 Vårdguiden för att se ditt saldo. Läs gärna mer genom att klicka på länkarna i rutorna "Högkostnadsskydd" och "Elektroniskt frikort".