Om behandlingen

Internetbehandlingen för hälsoångest är ett självhjälpsprogram som är indelat i 12 delar (moduler). Varje modul består av en text du läser och övningar du gör.

Texterna kan vara rätt omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand. Vi brukar rekommendera att man lägger ned i genomsnitt en timme per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen pågår i 13 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

Behandlingen fokuserar på olika teman:

  • Information om hälsoångest och kognitiv beteendeterapi
  • Kartläggning av tankar, känslor och beteenden som hänger ihop med hälsoångest
  • Förhållningssätt till orostankar och känslor genom medveten närvaro
  • Stegvis utsätta sig för hälsoångestframkallande kroppsliga reaktioner
  • Stegvis utsätta sig för hälsoångestframkallande yttre situationer, platser och aktiviteter
  • Förebygga återfall och planering inför framtiden

Exponering är den mest centrala delen av behandlingen och handlar om att systematiskt utsätta sig för det man tycker är obehagligt. Genom exponering lär man sig nya sätt att hantera och förhålla sig till skrämmande situationer, kroppsliga symptom och tankar. Målsättningen är att oron/rädslan inte ska bli ett hinder i vardagen och att ens livskvalitet ska öka.

Internetbehandlingen för hälsoångest - modul för modul

Modul 1. Om hälsoångest och kognitiv beteendeterapi

Här beskrivs vad hälsoångest är, vilka symtom som är vanliga och vad som kan bidra till att man utvecklar hälsoångest. Den terapiform som används i detta självhjälpsprogram, kognitiv beteendeterapi (KBT) gås igenom och upplägget på självhjälpsprogrammet presenteras. I modul 1 får du även börja fylla i en beteendedagbok där du registrerar vad du dagligen gör för att hantera din hälsoångest. Du får även prova på en övning i medveten närvaro som ett sätt att förhålla dig till oro och kroppsliga symptom. 

Modul 2. Ångest och hur man kan bryta hälsoångest

Modulen fokuserar på ångest generellt och hur hälsoångest utvecklas. Du får läsa om hur man ser på hälsoångest i KBT och hur den här behandlingen ska kunna hjälpa dig. I modul 2 fortsätter arbetet med beteendedagbok och medveten närvaro. Här får du prova att öva medveten närvaro i din vardag när du är ”på språng”.

Modul 3. Exponering för kroppsliga symptom

I modulen får du lära dig om hur exponering fungerar och hur olika typer av exponeringar ser ut. Modul 3 fokuserar på exponering för de kroppsliga symptom som väcker hälsoångest hos dig. Det går till så att man gör övningar som framkallar kroppsliga reaktioner, som till exempel hjärtklappning. Ju fler gånger man övar, desto mer minskar obehaget.

Modul 4. Exponering och säkerhetsbeteenden

I modul 4 får du identifiera dina säkerhetsbeteenden, det vill säga de knep du brukar ta till för att minska din hälsoångest (som att kontrollera kroppen efter symptom eller söka försäkran från andra). Säkerhetsbeteenden håller ofta hälsoångesten vid liv på lång sikt så målet är att minska dessa. I modul 4 får du också öva på att använda medveten närvaro som ett sätt att förhålla dig till orostankar.

Modul 5. Exponering för situationer och aktiviteter

Här fortsätter arbetet med exponering med fokus på att närma dig situationer, platser och aktiviteter som väcker hälsoångest. I små steg närmar du dig sådant som du fruktar och lär dig att hantera allt svårare situationer.

Modul 6. Exponering för tankar

Modul 6 fokuserar på hur man hanterar och förhåller sig till besvärliga tankar och grubblande. Du får lära dig om hur exponering för skrämmande tankar går till och även hur medveten närvaro är ett sätt att hantera grubblerier.

Modul 7-10. Fördjupad exponering

Modulerna 7-10 handlar om fortsatt arbete med exponering. Teman som tas upp är hur man kan fördjupa sin exponering, vanliga svårigheter med exponering, olika typer av mål, hur lång tid förändring tar med mera.

Modul 11-12. Sammanfattning och avslut

De avslutande modulerna handlar om att du får sammanfatta det du har lärt dig och att repetera de komponenter som varit viktigast under behandlingen. Du får också lägga upp en plan för hur du ska fortsätta med behandlingsstrategierna efter avslutet för att minska risken för bakslag och fortsätta mot viktiga mål.

Hälsoångest: modul 1

Om du känner dig intresserad av denna behandlingsform rekommenderar vi att du läser behandlingens första modul innan du anmäler dig.

Observera att texten och övningarna enbart är till för att du ska få en upplevelse av hur behandlingen ser ut och går till, för att hjälpa dig ta ställning till om detta kan passa dig. Du kan inte skicka meddelanden till en behandlare eller dylikt, som personer som går i behandlingen kan.