Anmälan

Så här anmäler du dig till internetbehandling för hälsoångest. Observera! Till följd av Covid-19 sker samtliga bedömningssamtal via video oavsett var du är folkbokförd eller bosatt i Sverige.

Observera! Den 20 januari byter vi anmälningssystem till våra behandlingar. Läs mer om det under Behandling --> Nytt anmälningssystem till våra behandlingar.

Du som bor i Stockholms län

  1. För att anmäla dig behöver du ha ett konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du finner mer information om hur du går tillväga genom att klicka här eller på länken i "1177 Vårdguidens e-tjänster".
  2. När du har loggat in på 1177.se, välj "Alla övriga tjänster" under "Övriga tjänster". Klicka sedan på "Internetpsykiatri". Därefter kan du anmäla dig till den behandling du är intresserad av.
  3. För att komplettera din anmälan kommer du att få svara på ett antal formulär med frågor om dig och hur du mår.

Du som bor utanför Stockholms län 

Vi tar även emot dig som inte är folkbokförd i Stockholms län, men då kan du inte anmäla dig själv via 1177.se. Ring istället oss på telefonnummer 08 - 123 482 88.

Vad händer sen?

När du har anmält dig blir du kallad till ett videobesök eller ett läkarbesök på vår mottagning på Röntgenvägen 3 i Flemingsbergs centrum (nära Huddinge sjukhus) för en bedömning av hur du mår och för att diskutera om behandlingen passar dig.

Om behandlingen bedöms passa dig startar den vanligtvis inom några dagar efter ditt läkarbesök. Behandlingen pågår sedan i 13 veckor. Under tiden följs du upp med skattningar som du får göra via internet varje vecka.

Efter att behandlingen avslutats kallas du vid behov till ett uppföljande besök för att diskutera hur det gått. I de fall man har behov av fortsatt eller annan behandling kan vi remittera eller hänvisa vidare.

Patienttaxa och frikort

Internetbehandlingen ingår i ordinarie behandlingsutbud vid Psykiatri Sydväst (PSV) inom Region Stockholm. Om du vill kan du läsa mer genom att klicka här eller på länken i rutan "Vad kostar det?".