Anmälan

Så här anmäler du dig till internetbehandling för magproblem (IBS). Obs! Till följd av Covid-19 sker samtliga bedömningssamtal via video oavsett var du är folkbokförd eller bosatt i Sverige.

Innan du anmäler dig

Innan du anmäler dig behöver din läkare intyga att du har diagnosen IBS. Du hittar intyget som ska användas genom att klicka här eller på länken i rutan "Läkarintyg IBS". Ta med intyget till din läkare för underskrift. När du gjort det kan du anmäla dig enligt instruktionerna nedan. Intyget kommer du behöva skicka med post till Internetpsykiatri efter att du anmält dig. Det är viktigt att du skickar in just detta intyg, utan det kan bedömningssamtalet inte genomföras.

Så här anmäler du dig:

  1. Du anmäler dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster genom att klicka här eller på länken i rutan "1177 Vårdguidens e-tjänster". Du kan läsa mer om hur du går till väga för att logga in på 1177.se
  2. När du har loggat in på 1177.se, välj "Alla övriga tjänster" under "Övriga tjänster". Klicka sedan på "Internetpsykiatri". Därefter kan du anmäla dig till den behandling du är intresserad av.
  3. För att komplettera din anmälan kommer du att få svara på ett antal formulär med frågor om dig och ditt mående.

Vad händer sedan?

När du har anmält dig blir du kallad till ett psykologbesök via video eller på vår mottagning i Flemingsbergs centrum (nära Huddinge sjukhus) för en bedömning av hur du mår och för att diskutera om behandlingen passar dig. Du måste skicka IBS-intyget med post till Internetpsykiatri. Du finner det genom att trycka på länken på denna sida. Detta ska vara underskrivet av din läkare för att du ska kunna genomgå bedömningssamtalet och eventuellt starta i behandlingen.

Om behandlingen bedöms passa dig startar den vanligtvis inom några dagar efter ditt psykologbesök. Den pågår sedan i 12 veckor. Under tiden följs du upp med skattningar som du får göra via internet varje vecka.

Efter att behandlingen avslutats kallas du vid behov till ett uppföljande besök på mottagningen för att diskutera hur det gått. I de fall man har behov av fortsatt eller annan behandling kan vi remittera eller hänvisa vidare.

Patienttaxa och frikort

Internetbehandlingen ingår i ordinarie behandlingsutbud vid Psykiatri Sydväst (PSV) inom Region Stockholm. Om du vill kan du läsa mer genom att klicka här eller på länken i rutan "Vad kostar det?".

Anmälan för dig som bor utanför Stockholms län

Anmälan för personer skrivna utanför Stockholms län kan ske först efter telefonkontakt med mottagningens koordinator eller sekreterare. Anledningen är hänsyn till patientsäkerhet och att 1177 Vårdguidens e-tjänster i dagsläget inte stödjer inloggning mellan länen. Efter anmälan genomförs ett bedömningssamtal vid mottagningen i Stockholm.