Anmälan

Anmälan till studien är nu öppen. Observera att du måste vara gravid för att kunna delta i studien.

Så här anmäler du dig

Du anmäler dig genom att klicka här.

Vad händer sedan?

Efter att du samtyckt till studien och fyllt i alla formulär i anmälan kommer vi att göra en bedömning av om behandlingen verkar passa för dig och om du lider av depression.

Vi gör först en bedömning utifrån dina svar på frågorna, och om det blir aktuellt därefter även i en längre bedömningsintervju. Den görs antingen via telefon, videosamtal eller på plats på en mottagning (för närvarande finns fysisk mottagning för de som bor i Stockholm).

Du kommer att lottas mellan att få välja eller slumpas till hur bedömningen inför behandlingen sker - via telefon, videosamtal eller, om du bor tillräckligt nära, via ett sedvanligt fysiskt besök.

Om behandlingen bedöms passa dig kommer du få vägledd internetbaserad KBT under 10 veckor. Alla deltagare har under behandlingens gång kontakt med en behandlare som stöttar och hjälper dig.

Om vi bedömer att behandlingen inte passar dina besvär kommer du att meddelas om detta och vid behov få information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Ansvarig forskare

Marie Bendix, med dr, överläkare