Om behandlingen

Internetbehandlingen för tvångssyndrom är ett självhjälpsprogram som är indelat i 10 delar (moduler). Varje modul består av text att läsa och övningar att genomföra.

Behandlingen kräver att du själv är aktiv och engagerad. Texterna kan vara relativt omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand. Man brukar behöva lägga ned i genomsnitt en timme per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen pågår i 12 veckor och under den tiden har du möjlighet till kontinuerlig kontakt med en psykolog i behandlingens webbplattform. Psykologen och du kan skicka meddelanden till varandra och psykologen kan svara på frågor och ge feedback på de övningar du gör.

Behandlingen fokuserar på olika delar:

  • Information om tvångssyndrom.
  • Kartlägga tvångstankar och tvångshandlingar som uppkommer i olika situationer.
  • Exponering med responsprevention:
    • Exponering: gradvis närma sig situationer som väcker tvångstankar och obehagliga känslor
    • Responsprevention: att gradvis minska på tvångshandlingar

Genom gradvis, planerad exponering med responsprevention lär du dig att tvångstankarna är ofarliga och att du kan hantera det obehag de väcker utan att ta till tvångshandlingar.

Internetbehandling för tvångssyndrom – modul för modul

Modul 1-4: Förberedelser och kartläggning

De fyra första modulerna består av en introduktion till KBT och information om tvångssyndrom. Här får du läsa om vad tvångssyndrom är och hur man kan förklara det ur ett psykologiskt perspektiv. Utöver detta får du också veta hur tankar, beteenden och känslor hänger ihop och varför ditt tvång inte försvinner trots att du gör ditt bästa. Under de första modulerna kommer du att föra dagbok för att få kunskap om hur tvånget påverkar dig i vardagen och vilka tvångshandlingar du fastnar i.

Modul 5-9: Fördjupning och övningar

Modul 5-9 är mer praktiskt inriktade. Du kommer under dessa moduler att arbeta med exponering med responsprevention. Det är den absolut viktigaste delen i behandling för tvångssyndrom. Exponering handlar om att du får träna på att utsätta dig för situationer och tankar som väcker obehag. Responsprevention innebär att sluta med beteenden som kortsiktigt lindrar oron, men som håller kvar den på lång sikt (tvångshandlingar). Du kommer här att få lära dig att hantera situationer som du upplever som obehagliga. Detta genomförs stegvis där man börjar med de situationer som är minst obehagliga för att sedan öka på svårighetsgraden.

Modul 10: Planera framåt

I den sista modulen kommer du få tillfälle planera framåt och utarbeta strategier för att hantera eventuella bakslag.

Tvångssyndrom (OCD): modul 1

Om du är intresserad av behandlingen rekommenderar vi att du läser behandlingens första modul innan du anmäler dig.

Observera att texten och övningarna enbart är till för att du ska kunna skaffa dig en uppfattning om hur behandlingen går till, för att hjälpa dig ta ställning till om detta kan passa dig. Du kan inte skicka meddelanden till en behandlare eller dylikt, som personer som går i behandlingen kan.