Vad är social fobi?

Känner du stark ångest när du är i centrum för andras uppmärksamhet? Är du rädd för att bli granskad och bedömd? När social ångest blir till ett hinder i vardagen kan det handla om social fobi, ett av de vanligaste ångesttillstånden.

Hur det känns

Social fobi kännetecknas av en bestående rädsla för att bli granskad och bortgjord i sociala situationer. Vanliga sådana situationer kan vara att äta i andras sällskap, tala inför en grupp eller med en auktoritetsperson.

Den fruktade sociala situationen framkallar så gott som alltid ångest och undviks eller uthärdas under intensiv plåga.

Typiska kännetecken

Uppfyller du samtliga följande punkter är det troligt att du lider av social fobi: 

  • En ständig rädsla för att göra bort dig i sociala situationer.
  • Den fruktade situationen framkallar så gott som alltid ångest.
  • Du har insikt om att rädslan är överdriven.
  • Du undviker den fruktade sociala situationen helt eller uthärdar den under stark ångest.
  • Undvikandet eller ångesten stör i betydande grad ett normalt yrkesliv, studier, sociala aktiviteter eller relationer.
  • För personer under 18 år ska problemen ha pågått i minst sex månader.

Följder

Skillnaden mellan vanlig blyghet och social fobi är att rädslan vid social fobi blir ett stort hinder för att du ska fungera normalt i vardagen, till exempel i skolan eller på jobbet.

Ofta uppkommer ångesten inte bara i den stund du blir granskad. Det är dessutom vanligt att oroa sig både långt i förväg för hur det ska gå och även efteråt för hur man hanterade situationen.

Förekomst

Social fobi är ett av de vanligaste ångesttillstånden. Man uppskattar att nästan 8 procent av vår befolkning, över en halv miljon svenskar, uppfyller kriterierna för måttlig eller svår social fobi. Något fler kvinnor än män drabbas.

Behandling

Misstänker du att du har social fobi och är intresserad av att få hjälp bör du söka till vården för att få bedömning och eventuellt behandling.

Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och är nyfiken på hur internetbehandling för social fobi går till rekommenderar vi att du läser vidare om behandlingen genom att klicka dig vidare i menyn.