Anmälan

För några av forskningsstudierna kan anmälan ske på ett annorlunda sätt. På informationssidorna för respektive studie framgår hur du gör för att anmäla dig till dem.

Observera! Den 20 januari byter vi anmälningssystem till våra behandlingar. Läs mer om det under Behandling --> Nytt anmälningssystem till våra behandlingar.

Du som bor i Stockholms län

 1. För att anmäla dig behöver du ha ett konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster. 
 2. När du har loggat in på 1177.se, välj "Alla övriga tjänster" under "Övriga tjänster". Klicka sedan på "Internetpsykiatri". Därefter kan du anmäla dig till den behandling du är intresserad av.
 3. För att komplettera din anmälan kommer du att få svara på ett antal formulär med frågor om dig och hur du mår.

Du som bor utanför Stockholms län 

Vi tar även emot dig som inte är folkbokförd i Stockholms län, men då kan du inte anmäla dig själv via 1177.se. För dig som vill anmäla dig till behandling för depression, hälsoångest, magproblem (IBS), paniksyndrom, social fobi eller sömnproblem (insomni), ring Internetpsykiatri på telefonnummer 08-123 482 88. Om du vill anmäla dig till behandling för dysmorfofobi (BDD) eller tvångssyndrom (OCD), ring OCD-programmet på telefonnummer 08-585 857 22.

Vad händer sen?

Om du anmält dig till behandling för depression, hälsoångest, magproblem (IBS), paniksyndrom, social fobi eller sömnproblem (insomni) blir du kallad till bedömning via videobesök eller vanligt besök på Internetpsykiatri på Röntgenvägen 3 i Flemingsbergs centrum (nära Huddinge sjukhus).

Har du anmält dig till behandling för dysmorfofobi (BDD) eller tvångssyndrom (OCD) genomförs bedömningsbesöket på OCD-programmet som ligger på Huddinge sjukhus, Medicingatan plan 4 (M46).

Under besöket görs en bedömning av hur du mår och om behandlingen passar dig. Om behandlingen bedöms passa dig startar den vanligtvis inom några dagar efter ditt besök. Behandlingen pågår sedan i 9-13 veckor beroende på behandling. Under tiden följs du upp med skattningar som du får göra via internet varje vecka.

Efter att behandlingen hos Internetpsykiatri avslutats kallas du vid behov till ett uppföljande besök för att diskutera hur det gått. I de fall man har behov av fortsatt eller annan behandling kan vi remittera eller hänvisa vidare.

Har du gått i behandling på OCD-programmet för BDD eller OCD kallas du alltid till uppföljande besök hos läkare.

Patienttaxa och frikort

Internetbehandlingen ingår i ordinarie behandlingsutbud vid Psykiatri Sydväst (PSV) inom Region Stockholm. Om du vill kan du läsa mer genom att klicka här eller på länken i rutan "Vad kostar det?".

Vem passar behandlingen för?

För att ta del av internetbehandlingen behöver du:

 • vara lämpad för behandlingsprogrammet
 • vara minst 16 år (18 år för behandling av dysmorfofobi (BDD) och tvångssyndrom (OCD))
 • ha konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • ha daglig tillgång till dator och internet
 • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under behandlingstiden, vilket bland annat innebär att:
  • kunna läsa 10-20 sidor text i veckan
  • kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra

Internetbehandling lämpar sig inte för dig

 • med hög självmordsrisk
 • som har läs- eller skrivsvårigheter
 • som har svårigheter med svenska språket
 • som kommer att befinna dig utomlands mer än sammanlagt 2 veckor av behandlingstiden.

Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin.