För vem?

Vi tar emot patienter från hela Sverige. Det viktiga är att behandlingen fungerar för dig. 

Vem passar behandlingen för?

För att ta del av internetbehandlingen behöver du:

 • vara lämpad för behandlingsprogrammet 
 • vara minst 16 år 
 • kunna komma till Flemingsbergs centrum i Stockholms län för bedömningssamtal före behandlingen
 • ha konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster 
 • ha daglig tillgång till dator och internet 
 • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under 12 veckor, vilket bland annat innebär att:
  • kunna läsa 10-20 sidor text i veckan 
  • kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig:

 • med hög självmordsrisk 
 • som har läs- eller skrivsvårigheter
 • som har svårigheter med svenska språket
 • som kommer att befinna dig utomlands mer än sammanlagt 2 veckor av behandlingstiden.
 • som har bipolär sjukdom

Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin.