Vad är olfactory reference syndrome (ORS)?

OBS! Studien är stängd för intag. Är du rädd för att andra tycker du luktar illa? Leder det till obehag som är så starkt att det hindrar dig i vardagen?

I sådana fall kan det vara så att du lider av olfactory reference syndrome (ORS). En person med ORS besväras av återkommande och påträngande tankar om att något är fel med den egna lukten, trots försäkringar från andra om att så inte är fallet. Ofta försöker man dölja eller kontrollera den egna lukten vilket upptar mycket tid.

Vid Psykiatri Sydväst, Region Stockholm, genomförs just nu en studie där vi testar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) för att minska det lidande som personer med ett starkt missnöje över den egna lukten upplever.

Typiska kännetecken för ORS

  • En stark upptagenhet om tron att man avger äcklig eller frånstötande lukt (som inte uppfattas av andra)
  • Upptagenheten kvarstår trots försäkringar att lukt inte uppfattas av andra
  • Upprepade försök att dölja upplevd lukt eller kontrollbeteenden för att inte lukta
  • Tankarna och rädslan för att lukta illa orsakar lidande och/eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden

Förekomst

Det är ännu inte känt hur vanligt ORS är i befolkningen.

Behandling

Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och är nyfiken på om internetbehandling för ORS kan vara något för dig rekommenderar vi att du läser vidare om behandlingen.