Om behandlingen

Internetbehandlingen för dysmorfofobi är ett självhjälpsprogram som är indelat i 8 delar (moduler). Varje modul består av text att läsa och övningar att genomföra.

Behandlingen kräver att du aktivt och engagerat är beredd att arbeta med behandlingen. Texterna kan vara relativt omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand. Man brukar behöva lägga ned i genomsnitt en timme per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen pågår i 12 veckor och under den tiden har du möjlighet till kontinuerlig kontakt med en psykolog i behandlingens webbplattform. Psykologen och du kan skicka meddelanden till varandra och psykologen kan svara på frågor och ge feedback på de övningar du gör.

Behandlingen fokuserar på olika delar:

  • Information om dysmorfofobi och kognitiv beteendeterapi
  • Registrera och utmana negativa tankar
  • Stegvis utsätta dig för situationer du undviker på grund av oro över utseendet
  • Stegvis minska den tid du lägger ned på att kontrollera och korrigera utseendet
  • Förebygga återfall och planera inför framtiden 

Behandlingen syftar till att du ska styras mindre av oro över ditt utseende och bli friare i att göra det du vill i livet.

Internetbehandling för dysmorfofobi – modul för modul

Modul 1. Om behandlingen och dysmorfofobi

En introduktion till behandlingen och KBT. Du kommer att få läsa om dysmorfofobi och olika orsaker till varför man får dysmorfofobi. Du kommer även att börja föra dagbok över situationer som du idag tycker är problematiska.

Modul 2. Oro över utseendet

I modul 2 kommer vi fokusera på psykologiska förklaringar till varför man kan känna oro, äckel eller ångest kopplat till sitt utseende. Du kommer att få lära dig hur tankar, beteenden och känslor hänger ihop. Vi förklarar hur beteenden som syftar till att kontrollera, dölja eller korrigera det man är missnöjd med i utseendet i längden kan leda till ökad oro över utseendet och minskad livskvaliteten.

Modul 3. Ohjälpsamma tankar och tolkningar

I modul 3 lär du dig att identifiera och utmana ohjälpsamma tankar.

Modul 4 och 5. Exponering

Du kommer att analysera hur din dysmorfofobi hindrar dig från att leva det liv du vill. Du kommer att påbörja en beteendeförändring som förhoppningsvis kommer att leda till mindre oro och högre livskvalitet. Exponeringen  är det moment du kommer att ägna mest tid och energi åt under behandlingen.

Modul 6. Värderad riktning

Många med dysmorfofobi är så upptagna med att försöka hantera jobbiga tankar och känslor att livet går dem förbi. I denna del kommer du att identifiera vad som är viktigt för dig och börja agera i enlighet med det, trots att du har jobbiga tankar och känslor. 

Modul 7. Svårigheter och motgångar

När du kommit så här långt i behandlingen går vi igenom eventuella svårigheter och motgångar samt hur man kan ta sig an dessa.

Modul 8. Arbete med att hantera bakslag samt hitta en riktning framåt

I de sista modulerna arbetar du med att planera framåt. Du kommer också att få utarbeta strategier för att hantera eventuella bakslag.

Dysmorfofobi (BDD): modul 1

Om du är intresserad av behandlingen rekommenderar vi att du läser behandlingens första modul innan du anmäler dig.

Observera att texten och övningarna enbart är till för att du ska kunna skaffa dig en uppfattning om hur behandlingen går till. Du kan inte skicka meddelanden till en behandlare eller dylikt, som personer som går i behandlingen kan.