Om behandlingen

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandling mot insomni. Tidigare studier har visat att självhjälp utifrån en bok eller via internet, särskilt när den vägleds av en KBT-kunnig behandlare, har en bra effekt.

Internetbehandlingen för insomni är ett självhjälpsprogram som är indelat i åtta delar (moduler). Under hela behandlingen fyller du även i en sömndagbok.

Varje modul består av en text du läser och övningar du gör. I början av behandlingen är det rätt omfattande texter att läsa igenom och förstå och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand.

Man brukar behöva lägga ned i genomsnitt en halvtimme per dag på behandlingsarbetet och vara beredd att göra förändringar i sina sovvanor för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen pågår i 9 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform.

Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje morgon och kväll fyller du i din sömndagbok och varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

Behandlingen fokuserar på olika teman:

  • Information om sömn, insomni och kognitiv beteendeterapi
  • Arbeta med sömnvanor
  • Hantera tankar i sängen och under dagen
  • Hantera oro och stress
  • Förebygga återfall och planera inför framtiden