Om behandlingen

Internetbehandlingen för IBS är ett självhjälpsprogram som är indelat i 5 delar (moduler). Varje modul består av en text du läser och övningar du gör. 

Behandlingen pågår i 12 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform.

Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

Behandlingens 5 steg fokuserar på olika teman:

  • Information om IBS och behandlingsprogrammet samt introduktion till medveten närvaro
  • Oro över IBS-symtom och hur medveten närvaro kan användas på ett hjälpsamt sätt
  • Tankar och beteenden kopplade till din IBS samt att fokusera på det du värderar som viktigt i livet
  • Exponering: Att systematiskt utsätta dig för situationer som du nu undviker helt eller delvis på grund av IBS-symtom
  • Avslutning och planering framåt

Som det kanske framgår av punkterna ovan fokuserar inte behandlingen primärt på att minska dina IBS-symtom, utan på att öka din rörelsefrihet och livskvalitet. Det är dock inte ovanligt att genomgången behandling även leder till minskade magsymtom.

Målet med behandlingen är dock inte minskade symtom, utan att din IBS inte ska hindra dig från att göra det du vill göra. Därför är gradvis och planerad exponering, där du lär dig att symtom och orossituationer är hanterbara, en viktig del i behandlingen.

Magproblem (IBS): steg 1

Om du är intresserad av denna behandlingsform rekommenderar vi att du läser behandlingens första steg innan du anmäler dig. 

Observera att texten och övningarna enbart är till för att du ska få en upplevelse av hur behandlingen ser ut och går till, för att hjälpa dig ta ställning till om detta kan passa dig. Du kan inte skicka meddelanden till en behandlare eller dylikt, som personer som går i behandlingen kan.