För vem passar internetbehandling?

Vi tar emot patienter från hela Sverige. Det viktiga är att behandlingen fungerar för dig.

Vem passar behandlingen för?

För att ta del av internetbehandlingen behöver du:

 • vara lämpad för behandlingsprogrammet, bland annat genom nedanstående:
  • Att du har rent praktiska förutsättningar för att kunna sova väl. Beror dina sömnproblem till exempel på att du har en bebis hemma och därför är vaken halva natten, att du lider av ett sjukdomstillstånd som gör att du måste gå upp flera gånger per natt för att medicinera eller att du jobbar nattskift så kommer du inte kunna få någon bra hjälp av behandlingen.
  • Sömnapné är ett mycket vanligt och allvarligt tillstånd. Om vi eller du misstänker att du lider av sömnapné så rekommenderar vi en utredning av detta först innan en behandling kan börja. Detsamma gäller om du har en konstaterad sömnapné som inte behandlas ordentligt. Om du däremot har en pågående och fungerande behandling (t.ex. CPAP eller bettskena) går det bra att genomgå vår sömnbehandling.
  • Narkolepsi är ett hinder för att genomföra våra sömnbehandlingar på ett säkert sätt.
  • Sömnmedicin är INTE ett hinder för att påbörja sömnbehandlingen. Om du använder sömnmedicin och är intresserad av att trappa ner eller sluta kan vi hjälpa dig med det under behandlingens gång.
 • vara minst 16 år
 • kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen
 • ha konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • ha daglig tillgång till dator, mobiltelefon eller surfplatta och internet
 • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under 9 veckor, vilket bland annat innebär att:
  • kunna läsa 10-20 sidor text i veckan
  • vara beredd att föra sömndagbok där du registrerar hur dina nätter ser ut
  • vara beredd att aktivt förändra dina sömnvanor och prova att göra på nya sätt
  • kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig:

 • med hög självmordsrisk
 • som har läs- eller skrivsvårigheter
 • som har svårigheter med svenska språket
 • som kommer att befinna dig utomlands mer än 2 veckor av de 9 behandlingsveckorna

Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin.